Wykaz numerów telefonów

data ostatniej aktualności strony: czwartek, 20 października 2016

Urząd Gminy Wiskitki

46 854-50-10 – Sekretariat

46 854-50-14 – Gospodarka odpadami  komunalnymi

46 854-50-16 – Skarbnik

46 854-50-18    Księgowość podatkowa

46 854-50-27

46 854-50-19    Księgowość budżetowa

46 854-50-41

46 854-50-21 – Gospodarka gruntami

46 854-50-23 – Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo

46 854-50-24 – Kasa

46 854-50-25 – Planowanie przestrzenne, podziały gruntów, opłaty planistyczne

46 854-50-26 – O.D.R.

46 854-50-28 – Geodezja i drogi publiczne

46 854-50-30 – Gospodarka mieszkaniowa, oświetlenie uliczne, promocja

46 854-50-33 – Obsługa Rady

46 854-50-36 – USC. Sprawy Wojskowe, informacja niejawna

46 854-50-37 – Inwestycje,  sieć wodno-kanalizacyjna

                          – Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, zamówienia publiczne

46 854-50-38 – Ewidencja ludności, sprawy obronne i obrony cywilnej

46 854-50-39 – Informatyk

46 854-50-40 – Kadry, działalność gospodarcza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

854-50-42 – Kierownik i Księgowa

854-50-34    Pracownicy socjalni

854-50-35

854-50-29 – Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

854-50-32 – Faks

Gminny Zespół ds. Oświaty:

854-50-43 – Dyrektor

854-50-17 – Księgowość