Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wiskitkach na ul. Guzowskiej”.

Uprzejmie informujemy, iż Miasto i Gmina Wiskitki zrealizowała projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wiskitkach na ul. Guzowskiej”.

Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Celem projektu jest doposażenie świateł, oznakowania pionowego, poziomego oraz doświetlenie przejścia dla pieszych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Wartość dofinansowania: 68 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 85 000,00 zł

Skip to content