Wykaz numerów telefonów

Urząd Gminy Wiskitki

46 854-50-10 – Sekretariat

46 854-50-14 – Gospodarka odpadami  komunalnymi

46 854-50-16 – Skarbnik

46 854-50-18 – Księgowość podatkowa

46 854-50-27 – Księgowość podatkowa

46 854-50-19 – Księgowość budżetowa

46 854-50-41 – Księgowość budżetowa

46 854-50-21 – Gospodarka gruntami

46 854-50-23 – Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo

46 854-50-24 – Kasa

46 854-50-25 – Planowanie przestrzenne, podziały gruntów, opłaty planistyczne

46 854-50-26 – O.D.R.

46 854-50-28 – Geodezja i drogi publiczne

46 854-50-30 – Gospodarka mieszkaniowa, oświetlenie uliczne, promocja

46 854-50-33 – Obsługa Rady

46 854-50-36 – USC, sprawy wojskowe, informacja niejawna

46 854-50-37 – Inwestycje,  sieć wodno-kanalizacyjna, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, zamówienia publiczne

46 854-50-38 – Ewidencja ludności, sprawy obronne i obrony cywilnej

46 854-50-39 – Informatyk

46 854-50-40 – Kadry, działalność gospodarcza

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach:

46 854-50-42 – Kierownik i Księgowa

46 854-50-34 – Pracownicy socjalni

46 854-50-35 – Pracownicy socjalni

46 854-50-29 – Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

46 854-50-32 – Faks

 

Gminny Centrum Edukacji w Wiskitkach:

46 854-50-43 – Dyrektor

46 854-50-17 – Księgowość

 

Skip to content