Badania rolne

Szanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Warszawie uprzejmie informuje, iż w dniach 1-21 grudnia 2017 roku  na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone dwa badania:

– Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,

– Badanie pogłowia  świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

OR-0652-84-1 zal 1 informacja o badaniach-1

Skip to content