Bezpłatne porady prawne

Z początkiem stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli nie możesz skorzystać z porady stacjonarnie – umów się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy). Lista wspomnianych dziedzin i punktów została dodana w załączniku.

W celu umówienia wizyty możesz skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukaj na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Jeżeli jesteś wykonawcą pomocy i jesteś specjalistą we wskazanych dziedzinach i chcesz podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z beneficjentami spoza swojego powiatu – skontaktuj się z właściwym Starostą lub Ministerstwem Sprawiedliwości i utwórz kolejny dyżur specjalistyczny.

W razie pytań związanych z programem skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za projekt w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich: Marcinem Noskowskim (nr tel. 538-623-553, Marcin.Noskowski@ms.gov.pl).

Aktualną listę dyżurów specjalistycznych na rok 2022 znajdziesz pod adresem https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54.

Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

– poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

– sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowaniu o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem związanym z COVID-19 informujemy, że udzielanie nieodpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego odbywa się za pomocą środków porozumiewania się na odległość: telefon, e-mail.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego od 1 stycznia 2022 roku.

Punkt I

Żyrardów, ul. Limanowskiego 30, pawilon N, pokój nr 16

Poniedziałek 1300 – 1700

Ewa Minor-Łunkiewicz

Tel.: 609-945-399,

e-mail: ewaminorlunkiewicz@gmail.com

Wtorek 1000 – 1400

Aleksandra Regulska-Sobota

Tel.: 605-080-662

email: aleksandra.regulska@onet.pl

Środa 800 – 1200

Ewa Minor-Łunkiewicz

Tel.: 609-945-399,

e-mail: ewaminorlunkiewicz@gmail.com

Czwartek 1300 – 1700

Katarzyna Markowska

Tel.: 501-206-430

email: k.markowska@markowska-kancelaria.pl

Piątek 1200 – 1600

Jakub Dzikowski

Tel.: 696-430-004,

e-mail: kancelaria@adwokat-dzikowski.pl

Punkt II

Wiskitki, ul. Kościuszki 1

Wtorek 1300 – 1700

Środa 1200 – 1600

Piątek 1200 – 1600

Aneta Baranowska

Tel.: 662 265 326

email: aneta.baranowska@adwokatura.home.pl

Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1 (Urząd Gminy)

Poniedziałek 1200 – 1600

Grażyna Socha

Tel.: 606 193 112,

email: grasocha@poczta.onet.pl

Czwartek 1200 – 1600

Ewelina Lorenc

Tel.: 667 900 390

email: elewelin2@gmail.com

Punkt III

Mszczonów, ul. Warszawska 33 (Mszczonowski Ośrodek Kultury)

Wtorek 1200 – 1600

Środa 1200 – 1600

Anna Fiotta

Tel.: 723 076 301

email: annafiotta@op.pl

Czwartek 800 – 1200

Ewa Szczechura

Tel.: 668 261 612

email: ewa_szczechura@wp.pl

Radziejowice, ul. Kubickiego 3 (GOPS)

Poniedziałek 1200 – 1600

Piątek – 800 – 1200

Ewa Szczechura

Tel.: 668 261 612

email: ewa_szczechura@wp.pl

Skip to content