OSP Nowy Drzewicz

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWYM DRZEWICZU

Powstała w 1932 r. Obecnie liczy 43 druhów, w tym 13 druhen.

Jednostka użytkuje budynek strażnicy, w którym swoje miejsce mają również samochody Star GBAM i Lublin 3.

Na chwilę obecną OSP w Nowym Drzewiczu ma przeszkolonych 23 druhów.

W minionym 2017 r. jednostka uczestniczyła w 35 akcjach ratowniczych, podczas których strażacy ochotnicy nieśli pomoc potrzebującym.

Druhowie aktywnie uczestniczą również w zawodach sportowo – pożarniczych, podczas których od lat zajmują czołowe lokaty.

Jednostka z Nowego Drzewicza bierze udział w uroczystościach z okazji świąt kościelnych i narodowych, ceremoniach strażackich oraz dożynkach gminnych i powiatowych.

Druhowie od wielu lat angażują się życie lokalnej społeczności. Budynek strażnicy udostępniany jest na przeprowadzanie zebrań wiejskich, spotkań integracyjnych takich jak: Dzień Dziecka, Święto Rodziny ,zabawa karnawałowa itp.

Dobra współpraca i relacje z mieszkańcami zaowocowała powstaniem Koła Gospodyń Wiejskich „Drzewiczanki”, które skupia druhny z jednostki oraz wiele kobiet z Nowego Drzewicza i okolicy. Panie z sukcesami organizują działalność kulturalną i różne formy integracji.

Od 27 lat Ochotnicza Straż Pożarna i mieszkańcy Nowego Drzewicza przyjmują Pielgrzymkę Niepełnosprawnych na Jasną Górę. W tym czasie odprawiana jest Msza Święta a pielgrzymi są przyjęci ciepłym posiłkiem.

Jednostka z Nowego Drzewicza była odznaczona Srebrnym i Złotym Medalem ” Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

[Best_Wordpress_Gallery id=”115″ gal_title=”OSP Nowy Drzewicz”]

Skip to content