OSP Aleksandrów

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ALEKSANDROWIE

Powstała w 1933 r. z inicjatywy Mieczysława Kacprzaka nauczyciela szkoły podstawowej w Szymanowie oraz jego ojca – Władysława.

W pierwszych latach istnienia OSP liczyła 30 członków i posiadała jedynie podręczny sprzęt gaśniczy, który był przechowywany w drewnianej remizie pobudowanej z własnych środków w 1933 roku

Zaangażowanie druhów i systematyczny rozwój jednostki doprowadził do tego że w latach 1946-1948 jednostka OSP zakupiła motopompę i pierwszy samochód pożarniczy.

W 1962 roku powstała inicjatywa budowy nowej remizy OSP, która się ziściła i w 1970 roku remiza została oddana do użytku i służy do dnia dzisiejszego.

W kolejnych latach dzięki staraniom druhów i druhen oraz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, regionalnego, ogromnemu wsparciu sponsorów i mieszkańców, OSP uzupełnia podręczny sprzęt gaśniczy i wymienia samochody. Drugim samochodem pożarniczym był ,,Florian” a następnie Star- 25 i Star 244, który służy do dnia dzisiejszego.

Jednostka w chwili obecnej liczy 30 członków, w tym 18 przeszkolonych do działań w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Druhowie z Aleksandrowa wzorem swoich założycieli z największą starannością dbają o powierzone im mienie o czym świadczy przeprowadzony w latach 2017/2018 remont strażnicy, wymiana bramy oraz naprawa Stara 244.

Aktywnie biorą udział w szkoleniach ratowniczych (kilka razy w ciągu roku), poszerzając swoją wiedzę oraz doskonalą umiejętności aby jak najlepiej służyć mieszkańcom Gminy Wiskitki oraz każdemu potrzebującemu.

Jednostka z Aleksandrowa aktywnie włącza się w akcje edukacyjne oraz społeczne czego przykładem może być udział w Programie Edukacyjny “Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzonym przez WOŚP w ramach którego druhowie prowadzili warsztaty pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Wiskitki.

Ponadto, wspólnie z OSP Nowe Kozłowice przeprowadzili warsztaty udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców Nowego Drzewicza.

Druhowie godnie reprezentują jednostkę oraz Gminę podczas uroczystości państwowych i kościelnych organizowanych na terenie Gminy Wiskitki oraz na terenie całego powiatu żyrardowskiego.

Jak sami podkreślają, największym wynagrodzeniem za ich trud i poświęcenie jest wsparcie od mieszkańców Aleksandrowa, jakiego doświadczają od prawie 90 lat istnienia jednostki. 
Zaangażowanie druhów z Aleksandrowa jest doceniane również przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, o czym świadczą liczne dyplomy, podziękowania i słowa uznania.

Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrowie z otwartymi ramionami wita każdego ochotnika, dla którego ratowanie ludzkiego życia i niesienie pomocy potrzebującym jest sensem życia.

Aktywność OSP Aleksandrów można śledzić na profilu Facebook, stronie internetowej oraz kanale YouTube

Członkowie OSP:
Prezes: dh Dymkowski Marek
V-ce Prezes: dh Kamiński Piotr
Naczelnik: dh Stępień Mateusz
Z-ca Naczelnika: dh Koźbiał Wojciech
Skarbnik: dh Jarosz Jerzy
Sekretarz: dh Kamińska Joanna
Kronikarz: dh Banasiak Dominika
Gospodarz: dh Kacprzak Henryk 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: dh Kamiński Wojciech
Sekretarz: dh Kędzierski Mirosław
Członek: dh Kędzierski Czesławdh Baczyński Tadeusz
dh Kacprzak Krzysztof
dh Mitrowski Rafał
dh Selerski Stanisław
dh Stępień Mariusz
dh Radwański Adam
dh Pałdyna Damian
dh Pałdyna Józef
dh Żurawski Lech
dh Żurawska Wioletta
dh Krzemiński Jan
dh Walczak Mariusz
dh Budzanowski Daniel
dh Kamińska Aneta
dh Koźbiał Piotr
dh Koźbiał Agata
dh Kacprzak Hanna
dh Ciesielska Tatiana
dh Drabińska Monika
[Best_Wordpress_Gallery id=”110″ gal_title=”OSP Aleksandrów”]
Skip to content