Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Wiskitki
ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki
woj. mazowieckie

Zadzwoń lub napisz:
tel.:(46) 854 50 10
fax: (46) 855 41 54
e-mail: sekretariat@wiskitki.pl

Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek 8:00 – 16:00
wtorek 8:00 – 17:00
piątek 8:00 – 15:00

Spis telefonów:

Gospodarka odpadami  komunalnymi
46 854-50-14

Podatki
46 854-50-18 lub 27

Księgowość
46 854-50-19 lub 41 

Gospodarka gruntami
46 854-50-21

Ochrona środowiska, sieć wodno-kanalizacyjna, rolnictwo i leśnictwo, drogi publiczne
46 854-50-26

Planowanie przestrzenne, podziały gruntów, opłaty planistyczne
46 854-50-25

Geodezja
46 854-50-28 

Gospodarka mieszkaniowa, oświetlenie uliczne
46 854-50-30

Fundusze unijne
46 854-50-22

Obsługa Rady
46 854-50-33

USC, sprawy wojskowe, informacja niejawna
46 854-50-36

Inwestycje, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, zamówienia publiczne
46 854-50-37

Ewidencja ludności, sprawy obronne i obrony cywilnej
46 854-50-38

Kadry, działalność gospodarcza
46 854-50-40

Promocja
46 854-50-50

Konta, ePAUP, NIP, REGON :

Nr konta bankowego Gminy Wiskitki: 
90 9304 0002 0000 0648 2000 0010

Nr konta bankowego dla opłat za śmieci:
62 9304 0002 0000 0648 2000 0320

Identyfikator Gminy Wiskitki na platformie ePUAP:
URZĄD MIASTA I GMINY WISKITKI

Skrytka odbiorcza na platformie ePUAP:
/wnu872nf9b/skrytka

NIP Gminy Wiskitki:
838-14-26-466

REGON Gminy Wiskitki: 
750148549

Skip to content