OSP Miedniewice

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MIEDNIEWICACH

Historia powstania jednostki przypada na lata 20-te XX wieku. Myśl założenia OSP podjął ks. Proboszcz Stanisław Nowakowski – wielki społecznik, wielce zasłużony dla lokalnego środowiska. W roku 1925 nieodpłatnie przekazał działkę gruntu przyklasztornego należącego do parafii pod budowę strażnicy OSP. W tym roku naczelnikiem wybrano Edwarda Sokołowskiego – kierownika miejscowej szkoły, oficera Wojska Polskiego.

Już w chwili powstania, jednostka miała swój własny sztandar z wizerunkiem św. Floriana – patrona strażaków, z umieszczona datą 1925. Ciekawostką i jednocześnie bezcennym zapisem historii OSP są gwoździe umieszczone w trzech rzędach, na drzewcu sztandaru. Są tam przytwierdzone aż 92 sztuki „gwoździ” z nazwiskami osób i nazwami instytucji – ich fundatorów.

Gwoździe te były zamieszczane w kilku etapach, prawdopodobnie z okazji ważnych dla jednostki uroczystości takich jak:
– 1925 r. – z okazji założenia jednostki
– 1931 r. – oddanie do użytku strażnicy
– 1935/36 – z okazji obchodów 10-lecia OSP itp.

W latach 1936-1939 naczelnikiem OSP w Miedniewicach był nowy kierownik szkoły, również oficer Wojska Polskiego – Eugeniusz Religa – aktywny społecznik, ojciec prof. Zbigniewa Religi – wybitnego polskiego kardiochirurga, którego imię od 1999 roku nosi miejscowa szkoła podstawowa.

Od chwili powstania, Straż systematycznie rozwijała swoją działalność w lokalnym środowisku. Dzięki inicjatywie ks. Nowakowskiego i zaangażowaniu strażaków w środowisku Miedniewic powstawały kolejne instytucje życia społecznego tj. Kasa Stefczyka, poczta, Spółdzielnia Spożywców „Wytrwałość”.

W celu zdobycia środków na zakup sprzętu pożarniczego druhowie organizowali zabawy taneczne i loterie fantowe, z których cały przychód przeznaczali właśnie na ten cel.

Dzięki inicjatywie ks. Nowakowskiego przy OSP powstała orkiestra dęta. Na kapelmistrza powołano organistę kościelnego – Wiktora Chadrysia, który pełnił funkcję do początku lat 30-tych XX wieku.

Orkiestra uświetniała swoimi występami nie tylko uroczystości kościelne i państwowe ale także zapewniała oprawę muzyczną wesel. Do dnia dzisiejszego w Miedniewicach żyje jeden z najmłodszych członków orkiestry – Marian Stolarski.

W latach 1939 – 1945 strażnica była użytkowana przez okupancie wojska niemieckie i OSP reaktywowało swoją działalność w 1945 r.

Swój pierwszy samochód bojowy druhowie z Miedniewic otrzymali nieodpłatnie w 1950 roku od władz powiatowych z Grodziska Mazowieckiego w uznaniu wysokich wyników w działalności jednostki w zakresie aktywności w akcjach pożarniczych.

W roku 1994 dzięki staraniom Henryka Płazy oraz Krzysztofa Smolarkiewicza, jednostka w Miedniewicach pozyskuje bezpłatnie samochód – Star 226. Mieszkańcy, widząc duże zaangażowanie strażaków przekazali na remont samochodu kwotę w wysokości 90 mln zł pochodzącą ze sprzedaży maszyn w Spółdzielni Usługowej Kółek Rolniczych przy jej likwidacji. 
Najnowszy samochód bojowy OSP pozyskała w 2015 roku od Strażaków z Niepokalanowa. Tym samym stan jednostki powiększył się o samochód marki STAR MAN.

W latach 60-tych rozbudowano strażnicę o pomieszczenie bufetu i adaptowano stary garaż na potrzeby przechowywania bojowego samochodu strażackiego marki „Mak”. Marzenia o nowej strażnicy spełniły się w 1994 roku kiedy to oddano do użytku nowy budynek, którego budowa rozpoczęła się w 1984 roku tj. od zawiązania Społecznego Komitetu Budowy „Domu Strażaka” w Miedniewicach.

Nowa strażnica oprócz garażu i pomieszczenia na sprzęt strażacki mieści również obszerną salę, w której obywają się spotkania wiejskie, zabawy taneczne oraz imprezy okolicznościowe.

OSP w Miedniewicach od początku swojego istnienia bardzo dobrze współpracuje z miejscową szkołą podstawową (np. dofinansowanie „choinek” dla dzieci, pomoc przy pracach gospodarczych) oraz z parafią.

Druhowie biorą aktywny udział w uroczystościach religijnych. Z ich udziałem odbyło się powitanie w 1967 roku Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w 1998 roku biskupa łowickiego Alojzego Orszulika. W 2017 roku druhowie bardzo aktywnie i godnie reprezentowali swoją jednostkę podczas trwających kilka dni obchodów jubileuszu 250-lecia koronacji cudownego obrazu w Sanktuarium w Miedniewicach.

Druhowie z Miedniewic byli wielokrotnie odznaczani za swą służbę Medalami za zasługi dla pożarnictwa.

Członkowie:
Prezes: dh Płaza Henryk
I Wiceprezes, Naczelnik: dh Łęgiewski Piotr 
II Wiceprezes: dh Migda Piotr
Zastępca Naczelnika: dh Zwoliński Zbigniew
Skarbnik: dh Łęgiewski Paweł
Sekretarz: dh Müller Zbigniew 
Gospodarz: dh Mężyński Jerzy 
Kronikarz: dh Dukaczewski Robert
Członek Zarządu: dh Kajrukszto Stanisław
Komisja Rewizyjna :
Przewodniczący: dh Drzewiecki Wojciech 
Członek Komisji Rewizyjnej: dh Strzelczyk Sławomir
Członek Komisji Rewizyjnej: dh Mrówka Mariusz
Członkowie OSP:
dh Koliński Mariusz
dh Matyjek Paweł
dh Rudnicki Mirosław
dh Zieliński Marek
dh Drzewiecka Agnieszka
dh Zmużyński Paweł
dh Müller Krzysztof 
dh Müller Arkadiusz 
dh Migda Anna
dh Migda Michał
dh Migda jakub
dh Mińkowski Kamil
dh Szymański Tomasz
dh Szymańska Karolina
dh Przyjankowski Łukasz
dh Gmurek Mateusz
dh Piekarski Maciej
dh Wójcicki Kamil
dh Paluszek Aneta
dh Paluch Ryszard
dh Śmigiera Mateusz

[Best_Wordpress_Gallery id=”113″ gal_title=”OSP Miedniewice”]

Skip to content