OSP Wiskitki

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WISKITKACH

Jest to najstarsza jednostka na terenie gminy. Według najstarszych informacji, które udało się pozyskać z Archiwum Akt Dawnych w Warszawie wynika, że zorganizowany system przeciwpożarowy funkcjonował już w roku 1820.

Wówczas miasto Wiskitki posiadało sprzęt pożarniczy w postaci: trzech sikawek – wozowej, na kółkach i do noszenia wody, drabinkę ogniową, osiem bosaków, dwie siekiery, dzwonek alarmujący i trzy studnie zapewniające dostęp do wody.

Z czasem sprzętu pomocnego do gaszenia pożarów przybywało i w roku 1836 zbudowano dla niego odpowiedni budynek. 
Jednakże brak oficjalnych dokumentów od roku 1869 sprawił, że za oficjalny rok powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiskitkach przyjmuje się 1909.

W roku 1909 na czele Towarzystwa Przyjaciół Straży Ogniowej w Wiskitkach stał ks. proboszcz Henryk Stankiewicz.

Straż w Wiskitkach odgrywała ogromną rolę nie tylko w zakresie niesienia pomocy ale również – w 1918 roku – w przejmowaniu władzy i organizacji nowych struktur. W tym czasie naczelnikiem był Adolf Rotchimel.

Podczas wojny i okupacji strażacy pełnili dyżury w jednostce, aby jak najszybciej nieść ratunek.

Pierwszym samochodem jakim dysponowała OSP było pozyskane z demobilu amerykańskie auto terenowe – zwane przez druhów „doczką”. Samochód musiał zostać przystosowany do użytku przeciwpożarowego i w dobrym stanie służył jednostce do roku 1963.

Po wojnie w strażnicy kwitło życie kulturalne – wyświetlano filmy, organizowano loterie i zabawy taneczne. Celem tych działań była nie tylko integracja mieszkańców ale również… pozyskanie środków na zakup nowego samochodu. Udało się! 
W 1963 r. prosto z fabryki do Wiskitek przyjechał Star 25J, który nadal można oglądać na terenie jednostki i który bierze udział w zlotach zabytkowych pojazdów strażackich.

W kolejnych latach dzięki aktywności druhów oraz wsparciu mieszkańców i jednostek samorządowych jednostka dokupowała kolejne sprzęty i samochody.

W chwili obecnej jednostka jest jedną z najlepiej wyposażonych jednostek w powiecie żyradowskim. Oprócz odpowiedniego sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych posiada na stanie dwa samochody – Forda Transita oraz Mercedesa Atego. 
Strażnica OSP swój obecny wygląd uzyskiwała od roku 1975, kiedy to powstał najpierw projekt a w późniejszych latach realizowano kolejne etapy inwestycji.

Od roku 1995 jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Druhowie z Wiskitek, jak również pozostałych jednostek z terenu Gminy Wiskitki, nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w szeregu szkoleń i warsztatów.

Swoją sprawność druhowie podnoszą również poprzez przygotowania a następnie udział w zawodach pożarniczych o zasięgu gminnych i powiatowym.

Druhowie i druhny dumnie reprezentują swoją jednostkę podczas uroczystości odbywających się zarówno na terenie gminy Wiskitki jak i poza jej granicami.

Zaangażowanie strażaków w życie lokalnej społeczności zaowocowało funkcjonowaniem w latach 2002-2010 Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz – w 2012 roku – umiejscowieniem w strażnicy, siedziby najstarszego na terenie gminy – Koła Gospodyń Wiejskich.

Przy OSP działa orkiestra dęta, której kapelmistrzem jest Bogdan Ruszer (profil Facebook Orkiestry)

Aktywność OSP Wiskitki można śledzić na profilu Facebook oraz kanale YouTube

Członkowie OSP:
Prezes: dh Rogoziński Tadeusz
Naczelnik: dh Rogoziński Mariusz
p.o. Zastępcy Naczelnika: dh Milewski Grzegorz
Sekretarz: dh Szczepański Rafał
Skarbnik: dh Baranowski Sławomir
Gospodarz: dh Szlaga Robert
Kronikarz: dh Baranowski Dariusz 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: dh Jagiełło Arkadiusz
Członek: dh Wójcik Zdzisław
Członek: dh Nagłoski Adam

dh Rutkowski Grzegorz
dh Rogozińska Joanna
dh Ludwiak Artur
dh Rogoziński Wojciech
dh Rogoziński Grzegorz
dh Boczkowski Łukasz
dh Szymański Artur
dh Szymański Rafał
dh Miastowski Michał
dh Radziszewski Benedykt
dh Radziszewski Mateusz
dh Kokosiński Michał
dh Barański Damian
dh Kowalczyk Zbigniew
dh Banaszek Zbigniew
dh Mitura Rafał
dh Krawczyk Piotr
dh Dymecki Jan
dh Zdunek Dariusz
dh Rogozińska Ewa
dh Miastowska Iwona
dh Radziszewska Agnieszka
dh Milewska Sylwia
dh Baranowska Renata
dh Szlaga Halina
dh Zdunek Ewa

[Best_Wordpress_Gallery id=”109″ gal_title=”OSP Wiskitki”]

Skip to content