Jak przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej

Gminna sieć kanalizacji obejmuje swoim zasięgiem Guzów, Morgi, Wiskitki, Działki, Łubno oraz część Starowiskitek-Parcel, Cyganki, Sokula i Tomaszewa. Wielu mieszkańców tych miejscowości zdecydowało się przyłączyć do kanalizacji od razu w czasie trwania inwestycji. Wielu jednak wciąż nie może zrezygnować z uciążliwego i mało przyjemnego opróżniania szamb, a wystarczy tak niewiele, aby przyłączyć się do gminnej kanalizacji. Rozwiązanie to nie tylko pozwala zaoszczędzić cenny czas, jest to również najbardziej ekologiczny sposób pozbycia się ścieków. 

Co zatem zrobić? Po pierwsze zgłosić chęć przyłączenia do sieci pracownikom Urzędy Gminy (pokój nr 14, nr tel 46 856-72-12 wew.37). Kolejny krok to wybranie wykonawcy, który ma odpowiednie uprawnienia do realizacji takiej inwestycji i wykona przyłącze. Następnie należy jeszcze przed przykryciem rury przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną oraz zgłosić przyłącze do odbioru przez pracownika gminy. Dopiero po wykonaniu inwentaryzacji i sporządzeniu protokołu odbiorowego wykop można zasypać. Ostatnim etapem jest podpisanie umowy na odbiór nieczystości płynnych przez sieć kanalizacyjną.   

Przypomnijmy Inwestycja obejmuje budowę 60,5 km sieci kanalizacyjnej wraz z 22 pompowniami ścieków oraz budowę oczyszczalni ścieków w Guzowie. Dodajmy że projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów otrzymał blisko 26 mln zł unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zaś całkowita wartość projektu to kwota ponad 50 mln zł.

kanalizacja

Skip to content