Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki do roku 2023 został oceniony przez dwóch niezależnych ekspertów  i w wyniku oceny został zakwalifikowany jako spełniający wymogi przewidziane w Regulaminie wpisu do wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Poniżej publikujemy ostateczną, zatwierdzoną przez Radę Gminy Wiskitki i Samorząd Województwa wersję Programu Rewitalizacji.

LPR_Wiskitki_przyjęty_przez_RG_17_10_2018

Rafał Mitura
Wójt Gminy Wiskitki

 


Lokalny Program Rewitalizacji

Szanowni Państwo,

Cały czas trwają prace nad ostatecznym kształtem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki do roku 2023.

Ostatnie spotkanie konsultacyjne odbyło się w kwietniu 2018 r. Po tym czasie do dokumentu zostały wniesione uwagi, jakie zgłosiliście Państwo podczas spotkań i został on przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, który dokonuje oceny merytorycznej Programu.

Poniżej publikujemy wersję po poprawkach Urzędu Marszałkowskiego.

Zapraszamy do zapoznania się.

Lokalny program Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki_poprawki_UM_stan_na_dzien 17.10.2018

Lokalny program Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki_ 11.10.2018

 


Konsultacje społeczne ws. Lokalnego Programu Rewitalizacji – ostatnie spotkanie

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki. Miejsce spotkania: Urząd Gminy Wiskitki.

Ostatnie spotkanie konsultacyjne, dotyczące zgłaszania swoich uwag i propozycji, odbędzie się
5 kwietnia 2018 r. o godz. 16.30.

Na spotkanie zapraszam szczególnie mieszkańców obszaru rewitalizacji, czyli sołectw – Wiskitki, Guzów i Guzów Osada, Miedniewice.

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze i społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców.

Celem opracowania dokumentu jest zwiększenie możliwości aplikowania o środki finansowe z funduszy unijnych.

Materiał związany z przedmiotem konsultacji, tj. projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki do roku 2023, jest dostępny:

  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiskitki – wiskitki.pl, w zakładce „Lokalny Program Rewitalizacji”.
  • w Urzędzie Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, I piętro, pokój 14,
    w godzinach pracy Urzędu.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkujące teren Gminy Wiskitki.

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych.

                                                                       Wójt Gminy Wiskitki
Franciszek Grzegorz Miastowski

 


Lokalny Program Rewitalizacji – kolejny etap konsultacji społecznych

WÓJT GMINY WISKITKI

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki.

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze i społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.

Celem opracowania dokumentu jest zwiększenie możliwości aplikowania o środki finansowe z funduszy unijnych.

Materiał związany z przedmiotem konsultacji, tj. projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki do roku 2023, jest dostępny:

  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiskitki – wiskitki.pl, w zakładce „Lokalny Program Rewitalizacji” oraz na stronie podmiotowej gminy w BIP.
  • w Urzędzie Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, I piętro, pokój 14,
    w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi, opinie i propozycje zbierane są w formie papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag od 14 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r.

Wypełnione formularze konsultacji można przekazać:

W ramach procesu konsultacji społecznych, zostaną również przeprowadzone w dniu
23 marca 2018 r., w Urzędzie Gminy Wiskitki spotkania z trzema grupami uczestników – z przedstawicielami:

Sektora publicznego:

  • pracownicy Urzędu Gminy, przedstawiciele jednostek podległych Gminy Wiskitki – godzina 14.30
  • Radni i Sołtysi – godzina 15.30

Sektora gospodarczego (przedsiębiorcy) – godzina 16.15
Sektora społecznego (mieszkańcy, NGO) – godzina 17.00

Ostatnim elementem konsultacji społecznych będzie spotkanie z interesariuszami obszaru, wyznaczonego jako obszar rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się po zamknięciu etapu zbierania uwag i opinii, lecz nie później niż do 5 kwietnia 2018 r. Informacje w tym zakresie zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkujące teren Gminy Wiskitki.

Zapraszam wszystkich do udziału w konsultacjach społecznych

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

LPR Wiskitki 14.03.2018Formularz zgłaszania uwag LPR Wiskitki                                                                       

Wójt Gminy Wiskitki
                                                                                                                     Franciszek Grzegorz Miastowski

 


Ankieta ogólne info-1

 

Ankieta on-line dostępna jest TUTAJ

Wersja ankiety do wydrukowania: Gmina Wiskitki_ankieta_do LPR

 

Skip to content