Karta Dużej Rodziny

Miasto i Gmina Wiskitki stawia na duże rodziny!

W naszej gminie realizowany jest program “Karta Dużej Rodziny 3+”, który skierowany jest do mieszkańców mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. Dzięki specjalnej Karcie Dużej Rodziny 3+ rodziny wielodzietne otrzymają zniżki w pływalni Aqua. Pracujemy nad kolejnymi propozycjami, które w znaczący sposób wpłyną na poprawę życia rodzin wielodzietnych.

Duża rodzina to więcej radości, więcej miłości, więcej uśmiechu, lecz niestety jednocześnie nierzadko też więcej trosk, zwłaszcza ekonomicznych. Dlatego właśnie w naszej gminie postanowiliśmy wdrożyć program, którego nadrzędnym celem jest to, aby duże rodziny miały ich możliwie jak najmniej. Zadaniem programu jest również tworzenie pozytywnego klimatu wobec licznych rodzin, promowanie ich, jako wartości oraz przebudowa negatywnych stereotypów wokół rodzin wielodzietnych.

Tworząc program “Karta Dużej Rodziny 3+” chcieliśmy, by pomagał on w codziennym życiu. Każda godzina spędzona z rodziną jest bowiem na wagę złota, a wspólny wypad na basen czy lodowisko ze zniżką dla wszystkich członków rodziny to niemała ulga dla rodzinnego portfela. Zachęcam do wzięcia udziału w programie!

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki
Rafał MituraZ programu możesz korzystać, jeśli:

•    Jesteś członkiem rodziny wielodzietnej zamieszkałej na terenie gminy Wiskitki, która ma na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lub 25 lat (gdy dziecko uczy się lub studiuje).
•    Jesteś członkiem mieszkającej na terenie naszej gminy rodziny zastępczej.

Warto uczestniczyć w programie, ponieważ:
•    Każdy członek rodziny otrzymuje imienną kartę.

•    Aby móc korzystać ze zniżek nie ma obowiązku bycia z całą rodziną.
•    Karta umożliwia korzystanie z usług objętych rabatem.
•    Wsparciem objęte zostaną wszystkie chętne rodziny wielodzietne bez względu na kryterium dochodowe.

Jak otrzymać kartę?
Należy złożyć wniosek w Sekretariacie Urzędu Miast i Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1.

Formularze dostępne są w pokoju nr 2 oraz pod poniższymi linkami:

wniosek o wydanie karty dużej rodziny

wniosek o wydanie duplikatu karty dużej rodziny

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny może złożyć:
•    rodzic dziecka;
•    opiekun prawny dziecka;
•    rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

Firmy oraz instytucje zainteresowane udziałem w programie “Karta Dużej Rodziny” zachęcamy do składania formularzy.

FORMULARZ DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU „DUŻA RODZINA”

 


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WISKITKI
dotycząca rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Do korzystanie z programu i uzyskanie „Karty Dużej Rodziny” są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej bez względu na jej dochód:

1. rodzic oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy si ę w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności ,
2. o przyznanie karty mogą ubiegać się również rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w których występuje troje lub więcej dzieci. „Karta Dużej Rodziny” przyznawana jest rodzinom zamieszkującym na terenie gminy Wiskitki.

Aby uzyskać „Kartę Dużej Rodziny„ należy złożyć wniosek o przyznanie karty. Składając wniosek o przyznanie Karty, należy przedłożyć do wglądu, oryginały lub odpisy następujących dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty:

1. w przypadku rodzice oraz małżonka rodzice dokument potwierdzający tożsamość;
2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności ;
5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinom domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Wnioski o przyznanie „Karty Dużej Rodziny” można pobierać w Urzędzie Miasta i Gminy Wiskitki

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień przez coraz większą liczbę partnerów zarówno publicznych jak i prywatnych.
Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.
Na terenie powiatu żyrardowskiego jest 10 punktów partnerów prywatnych honorujących kartę, są wśród nich m.in. salony sieci komórkowych czy stacje paliw. Szczegółowa lista partnerów znajduje się na stronie: www.rodzina.gov.pl

Skip to content