Gminne tereny inwestycyjne

Miasto i Gmina Wiskitki posiada doskonałą lokalizację, która określają dwie trasy: Autostrada A2, oraz Droga Krajowa 50.

Władze Gminy mają przygotowana doskonałą ofertę dla inwestorów, wynikająca z Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Te atuty sprawiają, że coraz więcej inwestorów jest zainteresowanych ofertą przygotowaną na inwestorów na terenie Wiskitek i w innych miejscowościach gminy.

Gmina Wiskitki, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów przygotowała dla nich szereg ofert, z których wynika, iż jest możliwa lokalizacja inwestycji w zakresie: magazynowania, usług oraz nieuciążliwego przemysłu.

Łącznie jest do dyspozycji ponad 20 hektarów terenów komunalnych należących do samorządu. Są to działki, których ogromną zaletą jest ich lokalizacja,
są położone w pobliżu szlaków komunikacyjnych – A2, DK 50, a w nieodległej przyszłości w odległości kilku kilometrów Rząd Polski zapowiada zbudowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dla inwestorów trudno znaleźć lepszą lokalizację w Centrum Polski.

Urząd Miasta i Gminy w Wiskitkach udostępnia użytkownikom w postaci wektorowej, rastrowej oraz w postaci metadanych dane i usługi geoprzestrzenne za pośrednictwem Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki pod adresem www.wiskitki.e-mapa.net

w którym można znaleźć m. in. informacje o:

 • przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 • obszarach przystąpienia do sporządzenia/ zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • obszarach przystąpienia do sporządzenia/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • wydanych dla nieruchomości decyzjach:
  • o warunkach zabudowy;
  • o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 • dostępnej sieci uzbrojenia terenu;
 • zaklasyfikowaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowych;
 • uzyskać podgląd do mapy ewidencyjnej;

a także zaciągnąć dane i usługi z geoportalu krajowego w postaci m. in. ortofotomapy.

Wśród ofert przygotowanych dla inwestorów Gmina Wiskitki posiada:

Działka Nr 122/14 o powierzchni 4,9974 ha położonej w Wiskitkach u zbiegu urządzonych, asfaltowych dróg ul. Błońska i ul. Kulinarna. Działka przeznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiskitki zgodnie z Uchwałą nr 3/XXXIX/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31.01.2018 r. pod tereny obiektów produkcji, składów, magazynów, przetwórstwa spożywczego i usług, symbol planu 1P/U. Działka niezabudowana, nieogrodzona, zlokalizowana przy drodze lokalnej o szerokości pasa drogi 15 m (ul. Kulinarna) oraz przy drodze powiatowej (ul. Błońska) relacji Wiskitki- Błonie, w której znajduje się sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa średnioprężna. Działkę można podejrzeć na geoportalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content