OSP Działki

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DZIAŁKACH

Powstała w marcu 1963 roku. Początkowo zebrania odbywały się u jednego z założycieli Tadeusza Palucha, który został pierwszym prezesem jednostki. W tym samym roku druh Stanisław Topolski przekazał nieodpłatnie na rzecz straży plac w centrum wsi. W skład pierwszego zarządu OSP w Działkach weszli:
dh Tadeusz Paluch – Prezes
dh Adamiak Jerzy – Naczelnik
dh Mińkowski Edward – Skarbnik
dh Henryk Paluch – Skarbnik
oraz druhowie : Żygadło Apolinary, Sobieraj Edward, Michalik Józef oraz Kałęcki Władysław jako członkowie zarządu

Już w roku powstania jednostka w Działkach pozyskała pierwszą motopompę, węże oraz pierwsze ubrania ochronne.

W latach 1965 – 69 Strażacy z Działek społecznie postawili garaże oraz budynek gospodarczy.

Po dekadzie działalności OSP w Działkach pozyskała pierwszy samochód marki lublin. Również w latach siedemdziesiątych ogrodzono plac należący do Straży.

W Drugiej połowie lat osiemdziesiątych sukcesy odnosiła MDP z Działek, w 1988 roku doszło do pierwszej w historii jednostki zmiany na stanowisku prezesa, którym wybrano dh Tadeusza Domańskiego, w następnych latach rozpoczęto gromadzenie materiałów budowlanych, min produkcję pustaków do wybudowania nowej strażnicy.

W 1992 roku prezesem OSP w Działkach został ponownie Tadeusz Paluch. W latach 1992 wykonano nowe ogrodzenie frontowe, wykonano maszt flagowy, pozyskano samochód pożarniczy marki Żuk który wyświęcono podczas gminnych obchodów dnia strażaka które odbyły się na terenie jednostki. OSP ponownie gościła druhów z pozostałych jednostek na obchodach gminnego święta strażaka w 1995 roku wtedy, po pierwszej w historii miejscowości mszy polowej, nadano sztandar Jednostce.

W roku 1999 rozpoczęto budowę strażnicy w Działkach, plany oraz projekt budynku sfinansowali druhowie oraz mieszkańcy wsi. W roku 2000 zmarł ówczesny prezes OSP w Działkach oraz przewodniczący Rady Gminy Wiskitki Tadeusz Domański, główny inicjator rozpoczętej rok wcześniej budowy. Nowym prezesem wybrano dh Grzegorza Zawadzkiego.

Od 2000 roku w związku z budową strażnicy druhowie z Działek całe wynagrodzenie za udział w pożarach przekazywali na rzecz OSP w Działkach.

W Roku 2001 pozyskano samochód pożarniczy Star 25 GBAM. W 2005 roku gmina Wiskitki zakupiła dla Straży w Działkach samochód pożarniczy Star 244.

W 2010 roku oddano do użytku strażnicę OSP w Działkach, podczas budowy wiele prac Strażacy wykonali w czynie społecznym, począwszy od wykonania pustaków, odzyskiwania stali zbrojeniowej ze słupów energetycznych po wykonanie fundamentów, ścian działowych, stropów, kominów i wielu prac wykończeniowych.

W 2013 roku poświęcono strażnicę podczas gminnych obchodów dnia strażaka, tego dnia jednostka obchodziła 50 rocznicę powstania.

Rok później druhowie z Działek gościli uczestników powiatowego dnia strażaka, podczas którego świętowano 130 lat pożarnictwa w Żyrardowie.

W latach 2016- 2017 ze środków budżetu gminy Wiskitki powstał nowy garaż OSP w Działkach, na wiosnę 2018 roku zakupiono z własnych środków OSP samochód pożarniczy Star 244.

Obecny skład zarządu:
Prezes dh Grzegorz Zawadzki
Wiceprezes dh Marek Szymański
Naczelnik dh Edward Topolski
Gospodarz dh Andrzej Bodych
Skarbnik dh Marzena Bodych
Sekretarz dh Błażej Zawadzki
Kronikarz dh Wioleta Bodych

Komisja Rewizyjna:
dh Paweł Domański
dh Ryszard Dziubiński
dh Jarosław Zapała

[Best_Wordpress_Gallery id=”116″ gal_title=”OSP Działki”]

Skip to content