Położenie

Miasto i Gmina Wiskitki położona jest w zachodniej części województwa mazowieckiego w powiecie żyrardowskim. Zajmuje powierzchnie 150,94 km2. W 40 wsiach, które tworzą 38 sołectw, mieszka 9875 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 65,42 osoby/km2.

Miasto i Gmina graniczy z miastem Żyrardów oraz następującymi gminami: Puszcza Mariańska, Bolimów, Nowa Sucha, Teresin, Baranów, Jaktorów i Radziejowice.

Przez teren Miasta i Gminy przepływają następujące rzeki: Pisia Gągolina, Sucha, Sucha Nida i Wierzbianka należące do prawego dorzecza rzeki Bzury. Dzięki bliskości największych aglomeracji w Polsce – warszawskiej i łódzkiej oraz położeniu przy Autostradzie A2 drodze krajowej nr 50 stanowiącej część „Dużej obwodnicy” Warszawy oraz drodze wojewódzkiej nr 719 cechuje się dobrą dostępnością komunikacyjną. Ponadto, w południowej jej części przebiega magistralna linia kolejowa nr 1 relacji Warszawa – Katowice.

Dzięki dużym inwestycjom w ogólnopolską infrastrukturę drogową zwiększyła się dostępność komunikacyjna Miasta i Gminy, a tym samym chęć do inwestowania i osiedlania się na jej terenie. Wpływa to na rozwój gospodarczy i poprawę warunków życia mieszkańców. Do atutów gminy należą także ciekawe przyrodniczo tereny położone w Bolimowskim Parku Krajobrazowym.

 

Skip to content