III Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024r. o godz. 10:00.

Zapraszam na III Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024r. o godz. 10:00.

Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (ul. Kościuszki 1; 96 – 315 Wiskitki).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr I/2024 oraz nr II/2024 z sesji Rady Miasta i Gminy Wiskitki.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady.
 6. Wnioski i opinie Komisji Rady.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wiskitki za 2023 rok, – debata.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki.
 9. Absolutorium:
  a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok;
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiskitki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki dotyczącego obszaru miejscowości Wiskitki poniżej ulicy Kulinarnej – Obszar II.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki na lata 2023-2033.
 15. Powołanie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
 16. Powołanie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.
 17. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw oraz mieszkańców Gminy.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie obrad.
Skip to content