Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku z niepomyślną sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się grypy ptaków na terenie kraju Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie ponownie informuje o obowiązywaniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.XII.2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków a w szczególności zakazie utrzymywania ptaków (drobiu, ptaków ozdobnych, gołębi) poza zamkniętymi obiektami przeznaczonymi do chowu powyższych gatunków. W przypadku naruszenia przez właścicieli stad ptaków powyższych nakazów i zakazów przewidziane są surowe sankcje karne.

20170105115726-page-002

Skip to content