Konsultacje w sprawie CPK do końca roku

W związku z prowadzonym  przez Spółkę CPK postępowaniem w sprawie drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zachęcam do składania uwag, opinii i wniosków. Konsultacje potrwają do 31 grudnia 2020r.

Dokument SSL wraz z prognozą oraz uwagi można pobrać i zgłaszać na stronie:

https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Wniosek do złożenia w formie papierowej można znaleźć na stronie: https://www.cpk.pl/uploads/media/5fc401859fe3f/formularz-konsultacji-20201130.pdf

Dodatkowo wydrukowane formularze można pobrać w punkcie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Wiskitki, w przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu: 46 854 50 28.

Należy pamiętać, że uwagi, opinie i wnioski złożone w innej formie niż przedstawiona powyżej nie będą brane pod uwagę.

Z uwagi na formę prowadzonych konsultacji i brak wskazania dokładnej lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz wskazania powiększonych korytarzy drogowych i kolejowych nie uwzględniających istniejących uwarunkowań planistycznych, Gmina Wiskitki nie ma możliwości i podstaw do zaopiniowania   dokumentu pod tytułem Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – informuje Rafał Mitura, wójt Gminy Wiskitki.

Skip to content