Modernizacja oświetlenia w Miedniewicach

„Modernizacja oświetlenia w Miedniewicach” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacja w kwocie 98 979,80 zł”

Skip to content