Wykaz części nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiskitki przeznaczonych do sprzedaży – dz. 28/1 obręb Guzów

Wójt Gminy Wiskitki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiskitki przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z poniższym wykazem.

Wykaz opublikowany jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiskitki

Szczegółowe imnformacje można uzyskac pod numerem telefonu 46 854 50 21

Wykaz nieruchomości na sprzedaż dz. 28_1 Guzów-1

Skip to content