Aplikacja mobilna Alarm 112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.
telefon_alarm112

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

W Alarm112 możliwe jest poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.

Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych.

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji.

Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS.

Pamiętaj! Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia!

Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie!

Gdy zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe, w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy.

Poniżej link do filmu pokazujący działanie aplikacji:

https://youtu.be/8HEbFwToBC0

Konsultacje społeczne Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego

Szanowni Państwo,

W linku podanym poniżej można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji społecznych Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Uwagi mogą dotyczyć:

– Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji CPK

– Atlasu map przebiegu korytarzy kolejowych

– Atlasu map przebiegu korytarzy drogowych

 

Pomimo braku wskazania koncepcji wariantów przebiegu tras drogowych i kolejowych na terenie Gminy Wiskitki, zachęcamy do zgłaszania uwag !!!

 

Uwagi można zgłaszać do 10 marca 2020r.

 

 

https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl?fbclid=IwAR1o4ckEdcQlkx_MpKRri0YRdGz4qr-WWh9SAWm8_bw2LkFBeoPe5i3nPig

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr 33 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 

Zarządzenie Nr 33 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 07.02.2020

 

_____________

 

Aktualizacja 11.02.2020 r. :

Lista podmiotów wezwanych do uzupełnienia dokumentów 10.02.2020 r.

Harmonogram dyżurów gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Wiskitkach na rok 2020

Przedstawiamy harmonogram dyżurów gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Wiskitkach na rok 2020 i informujemy, że Komisja pełni dyżur w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wiskitkach, przy ul. Kościuszki 1.

terminy godziny
27.02.2020 r. 16.00 – 18.00
26.03.2020 r. 16.00 – 18.00
23.04.2020 r. 16.00 – 18.00
28.05.2020 r. 16.00 – 18.00
25.06.2020 r. 16.00 – 18.00
23.07.2020 r. 16.00 – 18.00
27.08.2020 r. 16.00 – 18.00
24.09.2020 r. 16.00 – 18.00
22.10.2020 r. 16.00 – 18.00
26.11.2020 r. 16.00 – 18.00
17.12.2020 r. 16.00 – 18.00

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2020 roku

Urząd Statystyczny w Warszawie od wielu lat realizuje za pośrednictwem ankieterów statystycznych, na terenie województwa mazowieckiego, badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny.

Każdy ankieter posiada legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie do prowadzenia badań. Tożsamość ankietera można dodatkowo potwierdzić w naszym urzędzie dzwoniąc pod numer 22 464 22 39 (w godz. 7:30-15:30) — Marcin Piątek lub pod numer 22 464 23 25 (w godz. 7:30-15:30) – Elżbieta Lipińska. Szczegóły na stronie internetowej http://warszawa.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/gdy-skontaktuje-sie-z-nami-ankieter/.

Więcej informacji o badaniach ankietowych pod adresem: https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/