Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – dz. 22/7 obr. Wiskitki

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – dz. 22/7…

Spotkania edukacyjno-informacyjne “Bioróżnorodność na obszarach wiejskich”

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy i prosimy o dbałość o bezpieczeństwo kominów…

Wprowadzenie stopnia alarmowego BRAVO CRP

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z…

Ostrzeżenie meteorologiczne

Szanowni Państwo, przekazujemy alert pogodowy.

Finalny rozkład jazdy PKS

Przedstawiamy aktualny, finalny rozkład jazdy PKS przez Gminę Wiskitki.

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz niektórych innych ustaw

Rada Społeczna ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 maja…

Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej

Szanowni Państwo, przekazujemy Państwo pismo Starosty Powiatu Żyrardowskiego ws. prowadzenia na terenie powiatu czynności związanych z…

Skip to content