Informacja o celach i zadaniach Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

piątek, 5 lipca 2019

Szanowni Państwo, zamieszczamy w załączniku informację na temat celów i zadań powołanej i ukonstytuowanej Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.