Lokalny Program Rewitalizacji

data ostatniej aktualności strony: wtorek, 27 lutego 2018

Lokalny Program Rewitalizacji

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki do roku 2023 został oceniony przez dwóch niezależnych ekspertów  i w wyniku oceny został zakwalifikowany jako spełniający wymogi przewidziane w Regulaminie wpisu do wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Poniżej publikujemy ostateczną, zatwierdzoną przez Radę Gminy Wiskitki i Samorząd Województwa wersję Programu Rewitalizacji.

Rafał Mitura
Wójt Gminy Wiskitki

LPR_Wiskitki_przyjęty_przez_RG_17_10_2018


Szanowni Państwo,

Cały czas trwają prace nad ostatecznym kształtem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki do roku 2023.

Ostatnie spotkanie konsultacyjne odbyło się w kwietniu 2018 r. Po tym czasie do dokumentu zostały wniesione uwagi, jakie zgłosiliście Państwo podczas spotkań i został on przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, który dokonuje oceny merytorycznej Programu.

Poniżej publikujemy wersję po poprawkach Urzędu Marszałkowskiego.

Zapraszamy do zapoznania się.

Lokalny program Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki_poprawki_UM_stan_na_dzien 17.10.2018

Lokalny program Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki_ 11.10.2018


Konsultacje społeczne ws. Lokalnego Programu Rewitalizacji – ostatnie spotkanie

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki. Miejsce spotkania: Urząd Gminy Wiskitki.

Ostatnie spotkanie konsultacyjne, dotyczące zgłaszania swoich uwag i propozycji, odbędzie się
5 kwietnia 2018 r. o godz. 16.30.

Na spotkanie zapraszam szczególnie mieszkańców obszaru rewitalizacji, czyli sołectw – Wiskitki, Guzów i Guzów Osada, Miedniewice.

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze i społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców.

Celem opracowania dokumentu jest zwiększenie możliwości aplikowania o środki finansowe z funduszy unijnych.

Materiał związany z przedmiotem konsultacji, tj. projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki do roku 2023, jest dostępny:

 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiskitki – wiskitki.pl, w zakładce „Lokalny Program Rewitalizacji”.
 • w Urzędzie Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, I piętro, pokój 14,
  w godzinach pracy Urzędu.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkujące teren Gminy Wiskitki.

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych.

                                                                      

Wójt Gminy Wiskitki

Franciszek Grzegorz Miastowski


 

 

Lokalny Program Rewitalizacji – kolejny etap konsultacji społecznych

WÓJT GMINY WISKITKI

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki.

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze i społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.

Celem opracowania dokumentu jest zwiększenie możliwości aplikowania o środki finansowe z funduszy unijnych.

Materiał związany z przedmiotem konsultacji, tj. projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki do roku 2023, jest dostępny:

 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiskitki – wiskitki.pl, w zakładce „Lokalny Program Rewitalizacji” oraz na stronie podmiotowej gminy w BIP.
 • w Urzędzie Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, I piętro, pokój 14,
  w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi, opinie i propozycje zbierane są w formie papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag od 14 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r.

Wypełnione formularze konsultacji można przekazać:

W ramach procesu konsultacji społecznych, zostaną również przeprowadzone w dniu
23 marca 2018 r., w Urzędzie Gminy Wiskitki spotkania z trzema grupami uczestników – z przedstawicielami:

Sektora publicznego:

 • pracownicy Urzędu Gminy, przedstawiciele jednostek podległych Gminy Wiskitki
  – godzina 14.30
 • Radni i Sołtysi – godzina 15.30

Sektora gospodarczego (przedsiębiorcy) – godzina 16.15

Sektora społecznego (mieszkańcy, NGO) – godzina 17.00

Ostatnim elementem konsultacji społecznych będzie spotkanie z interesariuszami obszaru, wyznaczonego jako obszar rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się po zamknięciu etapu zbierania uwag i opinii, lecz nie później niż do 5 kwietnia 2018 r. Informacje w tym zakresie zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkujące teren Gminy Wiskitki.

Zapraszam wszystkich do udziału w konsultacjach społecznych

                                                                      

                                                                                                                              Wójt Gminy Wiskitki

                                                                                                                     Franciszek Grzegorz Miastowski

 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

LPR Wiskitki 14.03.2018

Formularz zgłaszania uwag LPR Wiskitki

 

 


Ankieta ogólne info-1

 

Ankieta on-line dostępna jest TUTAJ

Wersja ankiety do wydrukowania: Gmina Wiskitki_ankieta_do LPR