Protokół z przeprowadzonych konsultacji nad projektem uchwały

wtorek, 26 listopada 2019

Niemal dwa tygodnie temu opublikowaliśmy zawiadomienie o konsultacjach nad projektem uchwały.

Publikujemy protokół z przeprowadzonych konsultacji.