Skanują teren pod CPK

W tygodniu 6-10 kwietnia 2021 r. rozpoczną się prace w terenie w ramach prac geodezyjnych związanych z przygotowaniem inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Samochód pomiarowy z zestawem będzie poruszał się po drogach publicznych na obszarze inwestycji na terenie gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki, zgodnie z trasą przejazdu przedstawioną w Załączniku 2, oznaczoną kolorem żółtym. Wzdłuż dróg ekipa terenowa przygotuje fotopunkty co 0,5 km. Pomiar odbędzie się w sposób bezkolizyjny i niezauważalny dla mieszkańców.

Dwa zespoły terenowe wykonają pomiar budynków na terenie gmin Wiskitki i Teresin metodą skaningu laserowego. W celu wykonania prac ekipa terenowa będzie prosiła mieszkańców o zgodę na wejście na teren posesji. Geodeci obchodzą budynki z zewnątrz, a urządzenie pomiarowe na plecaku rejestruje położenie budynków.  Miejsca działania ekipy pomiarowej oznaczone sąkolorem czerwonym, a w załącznik 6 obrazuje przykładowy sposób poruszania się na terenie posesji.

Realizatorem prac będzie Global EAST s.c., firma współpracująca z Multiconsult Polska sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. badań terenu.

Skip to content