Skarbnik Gminy

data ostatniej aktualności strony: środa, 19 października 2016

Skarbnik – Danuta Taras

Do zadań Skarbnika należy:

– Opracowywanie projektów budżetu.
– Dokonywanie analiz budżetu i informowanie Wójta o jego realizacji
– Przekazywanie kierownikom referatów i dla samodzielnych stanowisk wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowywania projektów planu budżetowego.
– Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.
– Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
– Wykonuje zadania i obowiązki wynikające z Ustawy o finansach publicznych.
– Sprawowanie nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych:
– referat finansowy
– stanowisko obsługi kasowej
– Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnienia Wójta.

Osoby Pełniące Funkcję Skarbnika Gminy:
Krystyna Bogucka Skarbnik Gminy do roku 1990
Marianna Rybkowska 1990-1991
Teresa Wasilewska 1991-1992
Urszula Jaśniowska 1992-1994
Marianna Rabczyńska 1994-2011
Danuta Taras 2011 –