Komisje merytoryczne Rady Gminy Wiskitki

Składy-Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Radna Marzena Pachnik – Przewodnicząca Komisji
 2. Radny Leszek Kopczewski
 3. Radny Marek Bednarek
 4. Radny Tomasz Skop
 5. Radny Andrzej Ciesielski

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 1. Radny Tomasz Pawłowski
 2. Radny Kamil Michalczyk
 3. Radny Krzysztof Dziubiński
 4. Radny Andrzej Ciesielski
 5. Radna Dorota Jakubiak
 6. Radna Marzena Pachnik
 7. Radny Jacek Wawrzyniak

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Radny Tomasz Pawłowski
 2. Radny Marek Bednarek
 3. Radna Hanna Lipińska
 4. Radny Krzysztof Dziubiński
 5. Radny Edward Majewski

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

 1. Radny Tomasz Skop
 2. Radna Agnieszka Śmigiera
 3. Radny Kamil Michalczyk
 4. Radna Hanna Lipińska
 5. Radny Andrzej Ciesielski
 6. Radny Paweł Dziemiańczyk
 7. Radna Dorota Jakubiak