Prezydium Rady

data ostatniej aktualności strony: środa, 19 października 2016
                   ????????????????????????????????????

Przewodniczący
Rady Gminy Wiskitki

Paweł Dziemiańczyk

 

Do zadań przewodniczącego rady należy:

– zwoływanie posiedzeń rady
– przewodniczenie obradom,
– czuwanie nad sprawnym przebiegiem sesji,
– kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
– zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał,
– podpisywanie uchwały Rady,
– czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

Przewodniczący jest upoważniony do reprezentowanie Rady na zewnątrz oraz koordynuje z ramienia Rady prace Komisji Rady.


Hanna Lipinska

 Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Wiskitki

Hanna Lipińska

Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań Przewodniczącego w wypadku jego nieobecności:

– zwoływanie posiedzeń rady
– przewodniczenie obradom,
– czuwanie nad sprawnym przebiegiem sesji,
– kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
– zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał,
– podpisywanie uchwały Rady,
– czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

Kamil Michalczyk

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Wiskitki

Kamil Michalczyk

 

Fot. Włodzimierz Szczepański

 • Wójt Gminy
  Rafał Mitura
  Wójt Gminy Wiskitki

  Zaprasza Interesantów
  w każdy wtorek
  w godz. 9.00 -17.00
 • Biuletyn Informacji Publicznej