Wykaz nieruchomości do dzierżawy – Oryszew Osada

piątek, 31 stycznia 2020

Przekazujemy w załączeniu wykaz nieruchomości do dzierżawy – dz. 340, 343_2 Łubno 50_6, obręb ew. Oryszew Osada

Wykaz nieruchomości do dzierżawy dz. 340, 343_2 Łubno 50_6 Oryszew Osada