Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia – dz. 515/7 obr. Miedniewice

wtorek, 2 lipca 2019

Szanowni Państwo, przekazujemy wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia – obręb Miedniewice, dz. 515/7.