Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

piątek, 7 lutego 2020

ZARZĄDZENIE Nr 33 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 

Zarządzenie Nr 33 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 07.02.2020

 

_____________

 

Aktualizacja 11.02.2020 r. :

Lista podmiotów wezwanych do uzupełnienia dokumentów 10.02.2020 r.

 • Wójt Gminy
  Rafał Mitura
  Wójt Gminy Wiskitki

  Zaprasza Interesantów
  w każdy wtorek
  w godz. 9.00 -17.00
 • Biuletyn Informacji Publicznej