Zasady korzystania z PSZOK

PGK „Żyrardów” wprowadza zaostrzone zasady postępowania w przypadku korzystania z usług PSZOK. Prosimy o zapoznanie się.