XLIV Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszam na XLIV Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 22 września 2022r. o godz. 14:oo.

Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (ul. Kościuszki 1; 96 – 315 Wiskitki).

/Sesja zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.)./

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2022.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 12/XLI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Wiskitki oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiskitki za I półrocze 2022r., wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie obrad.

Wykazy głosowań Radnych – XLIV Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki dn. 22 września 2022r.

Skip to content