XLVI Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszam na XLVI Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 08 listopada 2022r. o godz. 15:3o.

Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (ul. Kościuszki 1; 96 – 315 Wiskitki).
/Sesja zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.)./

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2022.
5. Zakończenie obrad.

Wykazy głosowań Radnych -XLVI sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki dn. 08 listopada 2022r.

Skip to content