160 000 złotych na inwestycje w Gminie Wiskitki

W poniedziałek (6.06) Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki Rafał Mitura podpisał umowy na dofinansowanie siedmiu inwestycji na terenie Gminy Wiskitki. Łączna kwota to blisko160 000 zł.

W ramach programu „Mazowsze dla sołectw” realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego Gmina Wiskitki otrzymała dofinansowanie inwestycji w siedmiu miejscowościach. Największa kwota 99 988 zł trafi do Wiskitek i zostanie przeznaczona na modernizację oświetlenia ulicznego. Kwoty po 10 tys. zł otrzymają sołectwa Antoniew, Czerwona Niwa, Duninopol, Feliksów, Nowy Drzewicz i Nowy Oryszew.

– To właśnie członkowie lokalnych społeczności najbardziej doceniają efekty inwestycji. Nasze wsparcie to dodatkowy bodziec do rozwoju dla wielu samorządów lokalnych. To także coś, na co czekają mieszkańcy, którym zależy na przyjaznym, atrakcyjnym ale i bezpiecznym i zdrowym otoczeniu – zauważa Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk

Podczas podpisania umów samorządowcy podkreślali rosnące w ekspresowym tempie ceny materiałów budowalnych, energii, paliwa oraz usług, które znacząco podniosły koszty inwestycji. Dofinansowania, które jeszcze do niedawna stanowiły 70 proc. wszystkich kosztów dziś wynoszą jedynie 30 proc.

– Przy obecnych cenach realizacja inwestycji stanowi duże wyzwanie dla samorządów. Dlatego cieszymy się z każdego dofinansowania, które może wesprzeć nasz budżet. Inwestycje, związane z budową kolejnych fragmentów oświetlania czy wiaty przystankowej są bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańca – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki Rafał Mitura.

Wraz burmistrzem kontrasygnatę na umowach złożyła Skarbnik Miasta i Gminy Wiskitki Beata Konarska.

Co zostanie zrobione

Wiskitki – modernizacja oświetlenia ulicznego – 99 988 zł

Antoniew – budowa fragmentu oświetlenia ulicznego – 10 000 zł

Czerwona Niwa – zakup urządzeń siłowni plenerowej w m. Czerwona Niwa na działce użyczonej gminie – 10 000 zł

Duninopol – zakup i montaż przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem terenu – 10 000 zł

Feliksów – modernizacja oświetlenia ulicznego – 10 000 zł

Nowy Drzewicz – wykonanie zagospodarowania terenu przy budynku OSP Nowy Drzewicz – 10 000 zł

Nowy Oryszew – utwardzenie terenu przed budynkiem OSP Nowy Oryszew – 10 000 zł

tekst i fot. jp, UMiG Wiskitki

Skip to content