1,7 hektara w Wiskitkach na sprzedaż

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiskitki.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana, ogrodzona.

Możliwość podłączenia energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji. Przez działkę przebiega urządzenie infrastruktury technicznej – sieć kanalizacyjna. Działka przeznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiskitki pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Szczegóły w załączniku.

Skip to content