17 marca pracownicy ZUS będą pomogą z wnioskami 500+ i PUE

Wnioski o świadczenia z programów Rodzina 500+ o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można składać elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). W założeniu profilu PUE 17 marca (w godz. od 9 do 13) w Urzędzie Miasta i Gminy Wiskitki pomogą pracownicy ZUS.

Jakie dokumenty musisz mieć przy sobie aby pracownik ZUS założył Ci profil na PUE ZUS:

  • dowód osobisty
  • adres poczty elektronicznej (adres e-mail)
  • nr telefonu komórkowego (do przekazywania powiadomień z PUE ZUS).

Co jest niezbędne aby pracownik ZUS pomógł Ci w złożeniu wniosku
o świadczenie 500+:

  • profil na PUE ZUS
  • dowód osobisty
  • dane dzieci (imię, nazwisko, nr PESEL)
  • numer rachunku bankowego, na który zostanie przelane świadczenie (wypłata świadczenia tylko na wskazany numer rachunku bankowego).

Plakat 500+RKO

Skip to content