Powstaje Gminne Centrum Edukacji

Jeszcze do końca roku w Gminie Wiskitki funkcjonować będzie Gminny Zespół ds. Oświaty. To efekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym jakie wchodzą w życie z końcem tego roku. Od przyszłego roku obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną gminnych szkół zajmie się Gminne Centrum Edukacji.

W roku 1996 gmina Wiskitki utworzyła Gminny Zespół ds. Oświaty. Jednostka ta przez 20 lat z powodzeniem odpowiedzialna jest za obsługę księgowo-finansową gminnych szkół. Na mocy wchodzących w życie z końcem roku zmian w ustawie o samorządzie gminnym zespół zmieniony zostanie na Gminne Centrum Edukacji. Zmiany takie dotknęły wiele samorządów w których z powodzeniem do tej pory funkcjonują gminne zespoły zajmujące się obsługą placówek oświatowych.

W zakresie obowiązków nowo powstałej jednostki w porównaniu ze stanem dotychczasowym zmianie ulegnie zakres odpowiedzialności dyrektora i głównego księgowego. Poza tym w dalszym ciągu jednostka sprawować będzie bieżącą obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnych szkół oraz wspierać będzie tak jak dotychczas inne zadania podejmowane przez gminę Wiskitki.

Skip to content