Sukces uczniów z Guzowa i Wiskitek

W dniach 8-9 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Guzowie i Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego uczestniczyli w finale  ogólnopolskiego programu „Solidarna Szkoła” prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności. Celem programu „Solidarna Szkoła” było zaangażowanie społeczności szkolnej w edukację solidarnościową oraz debatę na temat współodpowiedzialności za umacnianie demokracji.

Wiskicka młodzież zdecydowała się na realizację ścieżki historycznej i przedstawiła projekt uczniowski pt. „Opowieści stanu wojennego”. W jego ramach uczniowie przeanalizowali przyczyny stanu wojennego, rozmawiali ze świadkami wydarzeń z tamtych lat. Uczniowie z Guzowa natomiast zrealizowała zagadnienia z zakresu solidarności międzypokoleniowej. Ich kluczowym działaniem był projekt uczniowski „Bajki i  bajeczki z PRL-u”, którego celem było poznanie bajek, słuchowisk i wierszy z dzieciństwa dziadków na podstawie zebranych wspomnień.

W trakcie pobytu w Gdańsku uczniowie obydwu szkół w specjalnie wyznaczonym czasie nazwanym „Stocznią projektów” zaprezentowali efekty swojej pracy, jednocześnie mieli możliwość porozmawiać o swoich doświadczeniach z odwiedzającymi stoiska ekspertami. Spotkanie z nimi jak przyznają uczniowie utwierdziło ich w przekonaniu, że kontynuacja i szerzenie wśród społeczeństwa ideałów Solidarności powinna być priorytetem, gdyż prowadzi do jedności i wolności obywateli. 

Finał ogólnopolskiego programu był dla młodzieży nie tylko szansą na publiczne przedstawienie swoich sukcesów, ale także możliwością zwiedzenia stałej ekspozycji Europejskiego Centrum Solidarności i uczestniczenia w specjalnie przygotowanych dla nich warsztatach. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni za zrealizowane projekty, a szkoły otrzymały tytuł  „Solidarnej Szkoły”.

Agnieszka Nadolska

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

 

Szkołę Podstawową w Guzowie reprezentowało siedmioro uczniów: Dawid Cudnik, Oliwia Liszewska, Gabriela Machnik, Roksana Magierska, Kacper Olenderek, Zuzanna Szymańska, Miłosz Słomiński pod opieką koordynatora projektu Agnieszki Nadolskiej i dyrektora szkoły Joanny Przybysz.

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wiskitkach reprezentowało ośmioro uczniów: Klaudia Cudnik, Magdalena Ciesielska, Emilia Cybul, Zuzanna Lewalska, Patryk Mendygrał, Magdalena Migda, Edyta Przybysz, Julia Stegenka pod opieką koordynatora projektu Agnieszki Nadolskiej i Marzeny Lesiak.

 

Droga z Wiskitek do Gdańska….

Aby moc znaleźć się w zaszczytnym gronie najlepszej 9-tki, uczniowie ciężko pracowali przez cały rok szkolny.

Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Guzowie wraz z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wiskitkach w roku szkolnym 2016/2017 zaangażowały się w ogólnopolski program „Solidarna Szkoła” zorganizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności.

Celem programu było:

  • zaangażowanie całej społeczności szkolnej w edukację solidarnościową oraz debatę na temat współodpowiedzialności za umacnianie demokracji. 
  • kształtowanie u uczniów tożsamości historycznej poprzez edukację obywatelską dot. etapów budowania i umacniania demokracji w Polsce współczesnej oraz zaangażowanie w otwartą debatę publiczną na temat demokracji i zagrożeń przemian demokratycznych w Polsce i Europie;
  • kształtowanie u uczniów postawy solidarności oraz odpowiedzialności za wspólnotę, które będą motywacją do podejmowania działań i współpracy;
  • kształtowanie u uczniów świadomości globalnych problemów i konieczności solidarnego wsparcia krajów rozwijających się (w tym przekazywać wiedzę na temat polskiej i europejskiej pomocy rozwojowej).

W przypadku Szkoły Podstawowej w Guzowie, w ramach programu uczniowie poznali swoją społeczność lokalną: prowadząc wywiady z najbliższymi, wspólnie z nauczycielami organizowali lekcje obywatelskie, archiwa, fotoreportaże itp.

Program polegał na realizacji trzech ścieżek: historycznej, społecznej i projektu uczniowskiego. W ich ramach szkole podejmowaliśmy szereg działań. Wszystkim naszym działaniom nadaliśmy hasło: „Nasza przeszłość i teraźniejszość naszą przyszłością”.

Ścieżka historyczna miała na celu zachęcenie społeczności lokalnej– uczniów, nauczycieli, rodziców –  do szukania odpowiedzi na pytanie o historię i współczesne oblicze “Solidarności”.

W jej ramach przeprowadzone zostały następujące działania:

– Solidarny 11 listopada

– Warsztaty z historii mówionej

– Festiwal historii najnowszej

– Każda sytuacja do rozmów o (S)solidarności jest dobra

– 1 marca Dzień Żołnierzy Wyklętych

– ŻONKILE 2017

– Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja

– Lekcje historii.

Ścieżka społeczna miała dać odpowiedzi na pytania: Co to jest solidarność? Dlaczego jest taka ważna w życiu społecznym? W ramach tej ścieżki uczniowie, nauczyciele i rodzice prześledzili, co się stało wzorami zachowań społecznych i postawami z czasów “Solidarności”. Zastanawiali się nad ideą solidarności, sposobami na bycie solidarnym i na to, jak uczyć innych solidarności.

W jej ramach przeprowadzone zostały następujące działania:

Tydzień edukacji globalnej

– Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pomyślności

– Dobre serce dla zwierząt

– Świąteczna Paka dla Kresowiaka

– Współpraca ze środowiskiem lokalnym i władzami gminnymi

– Solidarne walentynki

– 23 marca Światowy Dzień Wody

– 21 kwietnia Dzień Ziemi

W ramach projektu uczniowskiego to uczniowie byli inicjatorami i organizatorami działań, ale też włączali w to nauczycieli, rodziców, społeczność lokalną, świadków historii, sąsiadów.

“Bajki i bajeczki naszych dziadków”. Jego celem jest poznanie bajek, słuchowisk i wierszy z dzieciństwa dziadków. Pierwszym krokiem było opracowanie ankiety wywiadu przez p. Agnieszkę Nadolską. Następnie uczniowie z klas młodszych i starszych przeprowadzili wywiady z babciami i dziadkami. Następnie wyniki ankiet zostały przez klasę VI wraz z p. Iwoną Krawczyk.

 

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy, zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych ciekawych inicjatywach oraz obiecujemy niezbędne wsparcie.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”70″ gal_title=”Guzów. Gdańsk. Nowa”]

 

Skip to content