Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Uwaga!

Zapraszamy  organizacje do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej, ktora będzie opiniowac oferty złożone w otwartym  konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Wiskitki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

Treść ogłoszenia wraz z formularzem jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej

Skip to content