Aktualizacja EGiB – Ewidencji Gruntów i Budynków

Drodzy Mieszkańcy, na prośbę Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przekazujemy informację o planowanych pracach geodezyjnych w związku ze zleconą przez Starostę Żyrardowskiego aktualizacją ewidencją gruntów i budynków. Prosimy o zapoznanie się.

Informujemy, że na terenie Gminy Wiskitki, w dniach od 14.02.2022 r. do dnia 14.04.2022 r., realizowane będą prace geodezyjne, mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków wraz z poprawą jakości mapy ewidencyjnej i aktualizacją danych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów i budynków. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie zdjęć lotniczych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów) oraz wykonanie pomiarów terenowych. Pracownicy terenowi wyposażeni będą w koszulki odblaskowe z napisem „GEODEZJA” oraz “UAV Pilot”.
Nad częścią Gminy Wiskitki będą mogli Państwo zaobserwować bezzałogowy statek powietrzny wykonujący zdjęcia na wysokości ok. 100m, służące do utworzenia aktualnej mapy. Informujemy, że zebrane materiały nie będą w żaden sposób udostępniane oraz rozpowszechniane. Loty bezzałogowym statkiem powietrznym (dronem), wykonywane będą w publicznej przestrzeni powietrznej z zachowaniem stosownych przepisów lotniczych.
W związku z sytuacją epidemiczną prosimy również o uszanowanie i zachowanie dystansu społecznego od pracowników terenowych. W celu zachowania bezpieczeństwa zaznaczamy również, że wykonywany pomiar nie wymaga wejścia do żadnego budynku oraz na etapie pomiaru nie wymaga podpisywania żadnych dokumentów oraz nie wymaga uiszczania żadnych opłat.

Gmina Wiskitki informuje, że aktualizacja Ewidencji Gruntów i Budynków nie jest zależna od prac geodezyjnych realizowanych na zlecenie spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o., a geodeci działający na zlecenie Starosty Żyrardowskiego będą udzielać informacji o realizowanych przez siebie pracach.

Jednocześnie zawiadamiamy, że efekty prac geodezyjnych zleconych przez Starostę Żyrardowskiego dostępne będą w zasobie geodezyjnym Starostwa Żyrardowskiego i mogą zostać ujawnione w systemie informacji przestrzennej.

Skip to content