Ankieta dla Mieszkańców – Strategia Rozwoju Elektromobilności

Szanowni Państwo,
W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności zachęcamy Mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki do wypełnienia ankiety internetowej, której wyniki będą dopełnieniem diagnozy sytuacji transportowej Gminy oraz umożliwią zaplanowanie działań na nadchodzące lata.

STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI to dokument strategiczny, którego podstawowym celem jest stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności w miastach i gminach, m.in. poprzez adaptację istniejącej infrastruktury oraz implementację innych działań dostosowawczych, dzięki czemu możliwa będzie poprawa jej jakości i funkcjonowania oraz rozwój rynku pojazdów niskoemisyjnych. Rozwój elektromobilności w Polsce wynika z wdrażania Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju, w której elektromobilność stanowi jeden z kluczowych aspektów i obszarów działań.

Opracowanie Strategii Elektromobilności umożliwia także pozyskanie dofinansowań na takie przedsięwzięcia jak zakup niskoemisyjnych pojazdów, rozwój sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych, rozwój infrastruktury komunikacyjnej.

Ankietę dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki można wypełnić TUTAJ:
https://wanir.edu.pl/ankieta-strategia-rozwoju-elektromobilnosci-wiskitki/

Formularz będzie dostępny do 31 maja 2023 roku.

Skip to content