Ankieta dla mieszkańców Wiskitek

Szanowni Mieszkańcy Wiskitek!

Jak już Państwu wiadomo, Gmina z sukcesem sprzedała kolejne grunty przekazane przez Wspólnotę Pastwiskową.

Dzięki tej prospołecznej postawie Wspólnoty fundusze uzyskane ze sprzedaży gruntów będą przeznaczone na rozwój i infrastrukturę miejscowości Wiskitki.

Zarząd Spółki pn. „Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Wiskitki”, przekazując nieruchomość zobowiązał ówczesnego Wójta Gminy do przeprowadzenia konsultacji ze społecznością lokalną w sprawie wyboru inwestycji do wykonania. W ślad za dotychczasowym sposobem rozdysponowywania środków, w celu jak najlepszego ich wykorzystania, przedstawiam Państwu propozycje zadań w formie ankiety.

Propozycje zadań przedstawionych w ankiecie zostały sformułowane podczas spotkania z Zarządem Spółki po sfinalizowaniu transakcji sprzedaży gruntów.

Serdecznie zachęcam Państwa do wypełnienia poniższej ankiety oraz tym samym wyrażenia swojej opinii na temat zadań, które Państwa zdaniem powinny zostać zrealizowane na terenie miejscowości Wiskitki.

Szanowni Państwo, dla zapewnienia miarodajności zebranych danych ankieta nie jest anonimowa. Aby głos był ważny, muszą zostać wypełnione wszystkie obowiązkowe pola. Jedna osoba może wypełnić tylko jedną ankietę.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż ankieta skierowana jest do osób, które ukończyły 18 rok życia
i zamieszkują na terenie miejscowości Wiskitki.

Ankietę można wydrukować ze strony internetowej www.wiskitki.pl (wydrukowane ankiety można również pobrać do wypełnienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiskitkach) i wypisaną należy wrzucić do urny, która jest ustawiona przy wejściu do Urzędu Miasta i Gminy w Wiskitkach.

Termin wypełniania i składania ankiet upływa w dniu 17 września 2021 roku o godz. 15:00.

Z góry dziękuję za Państwa zaangażowanie.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

WISKITKI

mgr Rafał Mitura

Ankieta

Skip to content