Apelujemy, bądźcie ostrożni!

Informujemy, że w gminie pojawiły się osoby, które podają się za pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki próbując wejść na posesję w celu skontrolowania zgłoszonego źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w związku ze złożonym wnioskiem o dodatek węglowy.

Ponadto, informujemy, iż  w związku z najnowszą zmianą ustawy w najbliższym czasie przeprowadzane zostaną wywiady środowiskowe u wnioskodawców którzy złożyli wniosek o dodatek węglowy deklarując kilka gospodarstw domowych pod tym samym adresem.

Zmiana ta wprowadza możliwość przyznawania kilku dodatków węglowych na jeden adres zamieszkania. Do tej pory, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożyło więcej niż jedno gospodarstwo domowe mieszkające pod tym samym adresem, dodatek węglowy przysługiwał wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

W myśl nowych przepisów dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługuje każdej rodzinie, jeżeli:

  • pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,
  • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu,
  • każda z rodzin ma osobny piec węglowy albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe.

Osoby, które nie okażą legitymacji lub identyfikatora nie są pracownikami M-GOPS ani Urzędu i prawdopodobnie próbują dokonać oszustwa lub kradzieży. Mieszkańcy, którzy nie są pewni tego, czy ich mieszkanie odwiedziła właściwa osoba prosimy telefonować pod numery telefonów: 46 854 50 46 lub 46 854 50 35.

Skip to content