Azbest znika

Kolejne tony azbestu oraz wyrobów zawierających azbest znikną z terenu Gminy Wiskitki. Na ich usunięcie Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w wysokości 30 000 zł. Z budżetu Gminy na ten cel powędrują 12 857 zł co łącznie da kwotę 42 857 zł.

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wiskitki to program, który realizowany jest w naszej gminie w sposób ciągły od kilku lat. Mieszkańcy zgłaszają chęć pozbycia się azbestu. W ramach dofinansowania specjalistyczna firma zdejmuje pokrycie dachowe i je utylizuje. Można też oddać wcześniej usunięte pokrycie dachowe zawierające azbest – Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki Rafał Mitura.

„Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Wiskitki w 2021 r.” dofinansowano przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Skip to content