Będzie się działo. Plany są ambitne

Kilkadziesiąt osób, przedstawicieli wielu organizacji i stowarzyszeń – wzięło udział w I Forum Społeczników Miasta i Gminy Wiskitki. Głównym tematem był rozwój Gminy Wiskitki. Pomysłów pojawiło się mnóstwo.

Wstępem do dyskusji były prelekcje Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki – Rafała Mitury, Doroty Wiśniewskiej z Malborskiego Stowarzyszenia OŚ oraz Staśki Retmaniak – z Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Stowarzyszenia BORIS.

Rąbka tajemnicy co do planów samorządu związanych z rozwojem gminy uchylił burmistrz. Przedstawił koncepcję zagospodarowania młyna w Wiskitkach wraz przyległymi budynkami.

– Udało się nam kupić te budynki i bardzo się z tego cieszę. Chcemy by młyn stał się wizytówką Wiskitek. By goście mogli go zwiedzić, upiec tu chleb. – mówił burmistrz.

W przyległych do młyna budynkach miałyby powstać, m. in. kino, sala konferencyjna, izba pamięci czy kawiarnia. Zagospodarowany zostałby również teren wokół młyna. Turystyczny charakter sołectwa Sokule czy Tomaszew miałby podkreślić zbiornik wodny. Wstępne koncepcje zakładają połączenie funkcji rekreacyjnej z retencyjną.

Dorota Wiśniewska przedstawiła rozwiązania, które sprawdziły się w Malborku. Ogromną atrakcję turystyczną stanowi tam zamek, który stowarzyszenia wykorzystały do stworzenia lokalnych wydarzeń – m. in. jarmarku. Dowodziła, że ogromny potencjał stanowią niekiedy zwykłe rzeczy. Wielką atrakcją dla dzieci w regionie stały się bowiem… wykopki.

Staśka Retmaniak pytała wprost.

– Możecie mieć fajne grupy i robić fajne rzeczy. Pytanie jest jedno – co z tego? Co ma za tym iść? Czemu ma to służyć? – mówiła.

W jej opinii działania stowarzyszeń i organizacji powinny być skoordynowane i ukierunkowane. Winny nawzajem się uzupełniać i wskazywać wspólny kierunek by ich efekt był szerszy i zauważalny.

Owocem forum były propozycje związane z zagospodarowaniem młyna, działaniami w innych częściach gminy oraz skarbami w postaci znanych osób i miejsc. Uczestnicy przedstawili też problemy jakie wiążą się z realizacją działań społecznych.

Organizatorem spotkania była, m. in. Kuźnia Inicjatyw Społecznych „Wiskitki.org”. Jej prezes – Jakub Kamiński, zapewniał, że stowarzyszenie będzie kontaktować się uczestnikami forum by realizować działania przy współudziale Gminy Wiskitki.

tekst i fot. jp

Skip to content