Bezpłatna pomoc psychologa

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Urzędzie Gminy Wiskitki są prowadzone konsultacje psychologiczne dla osób i członków rodzin m.in dotkniętych problemem uzależnień. Dyżur Psychologa jest w każdy wtorek w godzinach 10:00-12:00. Na spotkanie z psychologiem należy umawiać się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zapisy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 46-854-50-35. Usługa jest całkowicie bezpłatna.

Skip to content