BŁĄKAJĄCY SIĘ PIES W NOWYM DRZEWICZU

W okolicy Nowego Drzewicza błąka się duży pies, podobny do owczarka niemieckiego. Właściciel psa lub ktokolwiek, kto może wskazać właściciela psa proszony jest o kontakt z Urzędem Gminy w Wiskitkach tel. 46 854-50-23.

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiskitki  opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy utrzymaniu zwierzęcia zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń podlega karze grzywny w wysokości 250,00 zł. Niedopuszczalne jest również puszczanie luzem psa w lesie, w tym przypadku właściciel narażony jest na grzywnę do 5 000,00 zł.

Jednocześnie informuje się posiadaczy psów, iż zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez zwierzęta krzywdy i szkody.


DSC01722 DSC01725 DSC01724

Skip to content